0 299 4 12 26

Str. Dunării 19, Cahul

feisa.usch.md

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ NAȚIONALĂ

”INOVAȚIA: FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE”

CONFERINȚA ŞTIINȚIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ
„INOVAȚIA: FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE”

Ediția a V-a

CAHUL, 17 decembrie 2020

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Facultatea de Economie, Inginerie şi Ştiinţe Aplicate, Strada Dunării 19

AGENDA CONFERINŢEI - 17 DECEMBRIE 2020

10:30 – 12:30

Ședințe în cadrul secţiilor

SECȚIA I

DEZVOLTAREA INOVAȚIONALĂ ÎN ANTREPRENORIAT,
MANAGEMENT ȘI ACTIVITĂȚI DE RAMURĂ/
INNOVATIVE DEVELOPMENT IN ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND BRANCH ACTIVITIES/
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ,
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
meet.google.com/ixc-rdfu-pvw

SECȚIA II

ROLUL FINANȚELOR ȘI CONTABILITĂȚII ÎN ECONOMIA INOVAȚIONALĂ/
THE ROLE OF FINANCE AND ACCOUNTING IN THE INNOVATION ECONOMY/
РОЛЬ ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
meet.google.com/ixc-rdfu-pvw

SECȚIA III

CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI AL ȘTIINȚELOR SOCIALE/
CREATIVITY AND INNOVATION IN THE FIELD OF EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES/
ТВОРЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

https://meet.google.com/gfv-bzxj-hvg

SECȚIA IV

SECȚIA IV ȘTIINȚE INGINEREȘTI ȘI CERCETĂRI APLICATIVE/
ENGINEERING SCIENCES AND APPLIED RESEARCH/
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

https://meet.google.com/nzx-ypjb-iwc

12:30 – 13:00

Şedinţa de totalizare GoogleMeet: https://meet.google.com/sqd-hjkn-rrm

ŞEDINŢA ÎN PLEN