0 299 4 12 26

Str. Dunării 19, Cahul

feisa.usch.md

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ NAȚIONALĂ

”INOVAȚIA: FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE”

Comitetul Științific

POPA Andrei

dr. hab, prof. univ., USC, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

PARMACLI Dmitrii

dr. hab, prof. univ., Universitatea de Stat din Comrat

BRAICOV Andrei

dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

VELICOVA Tatiana,

dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Comrat

BOTNARI Nadejda

dr., conf.univ., Academia de Studii Economice a Moldovei

TCACI Carolina

dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

TODOS Irina

dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

GHENDOV-MOȘANU Aliona

dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

NEDELCU Ana

dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

CECLU Liliana

dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

BUNEA Marina

dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

BÎCLEA Diana

dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

BÎRLEA Svetlana

dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

AMARFI – RĂILEAN Nelli,

dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

ROȘCA-SADURSCHI Liudmila

dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

Comitetul Organizatoric

CECLU Liliana

Președintele comitetului organizatoric

RUMEUS Iurie

BUNEA Marina

NEDELCU Ana

ROȘCA-SADURSCHI Liudmila